Bolettus

Fotografia Joan Cantó. Maquetació i gràfica estudi 131dg

Foodstyling per a imatges a aplicar en packaging de producte alimentari.

Es busca generar imatges realistes i explícites on quedi reflexat amb claredat, el grup alimentari proposat per a acompanyar els bolets que comercialitza l'empresa client.