Espai Reservat. Festival Límbic

Resultats Límbic

Han participat en l'enquesta 62 persones

Estan d'acord "Més de la meitat dels llibres que he llegit aquest últim any, són en català.", les següents persones:

5 persones menors o igual de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
18 persones majors de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
10 persones menors o igual de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.
1 persones majors de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.


Estan d'acord amb aquesta afirmació el 34 % dels participants.

Estan d'acord amb l'afirmació "La meva llengua està poc representada a Catalunya.", les següents persones:

6 persones menors o igual de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
15 persones majors de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
8 persones menors o igual de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.
1 persones majors de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.


Estan d'acord amb aquesta afirmació el 48,38 % dels participants.

Estan d'acord amb l'afirmació "He escoltat música en català la darrera setmana."

9 persones menors o igual de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
22 persones majors de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
11 persones menors o igual de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.
3 persones majors de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.


Estan d'acord amb aquesta afirmació el 72,6 % dels participants.

Estan d'acord amb l'afirmació "Crear en català ofereix oportunitats.", els següents perfils:

8 persones menors o igual de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
18 persones majors de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
12 persones menors o igual menors o igual de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.
4 persones majors de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.


Estan d'acord amb aquesta afirmació el 67,7 % dels participants.

Estan d'acord amb l'afirmació "Segueixo habitualment propostes en català a la xarxa: youtubers, tiktokers, podcasts, etc."

5 persones menors o igual de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
12 persones majors de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
6 persones menors o igual de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.
2 persones majors de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.


Estan d'acord amb aquesta afirmació el 40,32 % dels participants.

Estan d'acord amb l'afirmació "El català està en perill.", els següents perfils

7 persones menors o igual de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
22 persones majors de 30 anys i amb el català com a llengua materna.
11 persones menors o igual de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.
6 persones majors de 30 anys i amb la llengua materna diferent al català.


Estan d'acord amb aquesta afirmació el 58,06 % dels participants.

Planxa de fullola de fusta amb text "crear en català ofereix oportuni" vinilat a sobre. Damunt, quatre grups d'objectes corresponents als resultats de la quarta afirmació.
Planxa de policarbonat transparent amb text poc llegible vinilat a sobre. Damunt, quatre grups d'objectes corresponents als resultats de la primera afirmació.
Planxa de cartró marró amb el text "youtubers, tiktokers, podcasts, etcétera."" vinilat a sobre. Damunt, quatre grups d'objectes corresponents als resultats de la cinquena afirmació.
Planxa de cartró marró amb el text "llengua està poc representada a" vinilat a sobre. Damunt, quatre grups d'objectes corresponents als resultats de la segona afirmació.
Planxa de fullola de fusta amb text "música en català la darrera" vinilat a sobre. Damunt, quatre grups d'objectes corresponents als resultats de la tercera afirmació.
Planxa de policarbonat transparent amb text "el català està en perill" vinilat a sobre. Damunt, quatre grups d'objectes corresponents als resultats de la última afirmació.