Espai Reservat. Escena singular.

Transcripció català

Davant teu hi tens la instal·lació comestible ESPAI RESERVAT. Consta de 6 plafons verticals, amb diferents dissenys, on s'hi disposa petits elements comestibles que es corresponen amb certes afirmacions. Es proposa al públic que esculli, en cada plafó, entre una de les dues afirmacions que s'hi planteja, prenent el producte alimentari que es correspongui amb l'opció escollida.

Cadascun dels plafons mesura cent-deu centímetres d'amplada, cent-setanta centímetres d'alçada i un centímetre de gruix. Es mantenen en peu gràcies a contrapesos ubicats tant davant com darrera i que queden subjectats gràcies a una corretja de colors groc o taronja. Els contrapesos són totxanes de 4 o 8 forats, peces de marbre o blocs de formigó de dos forats. Els 6 plafons estan col·locats formant un semicercle d'uns 18 metres de perímetre, l'un a un metre de distància de l'altre. Les cares dels plafons, miren cap al centre de la circumferència. 

A continuació hi trobaràs descrits els tres models de panell que formen la instal·lació: la prestatgeria, el tauler de fusta amb escuradents extraibles i el tauler de fusta amb elements penjats. Immediatament després, trobaràs la descripció del contingut de cada panell. 

Model prestatgeria. Consisteix en una reixa metàl·lica amb nou prestatgeries de tres centímetres de sortida, una sota l'altra. Les prestatgeries s'ubiquen a una alçada d'entre els noranta centímetres i els cent-seixanta centímetres respecte el paviment i van de costat a costat del plafó. A cada meitat de cada prestatgeria hi recolzen els productes alimentaris separats regularment entre ells. A la part superior del plafó, en un rètol exempt, s'hi anuncia dues afirmacions, una a la meitat dreta i una a la meitat esquerra, coincidint geomètricament amb les dues meitats del plafó.

Model Taules de fusta amb escuradents extraíbles. Consisteix en un panell de fullola, a la part superior del qual s'hi ha executat, en forma de graella de vuit per vuit centímetres, petits orificis dels quals en surten escuradents de 10 centímetres de llarg amb productes alimentaris al seu extrem exterior. Aquesta graella s'ubica a una alçada d'entre els noranta centímetres i els cent-seixanta centímetres respecte el paviment i va de costat a costat del plafó. De cada meitat
 d'aquesta, en sorgeixen els escurdents amb els productes alimentaris separats regularment entre ells. A la part superior del plafó, en un rètol exempt, s'hi anuncia dues afirmacions, una a la meitat dreta i una a la meitat esquerra, coincidint geomètricament amb les dues meitats del plafó.

Model Tauler de fusta amb elements penjats.  
Consisteix en un panell de fusta OSB, a la part superior del qual s'hi ha adherit, en forma de graella de vuit per vuit centímetres, i perpendicularment al plafó, petits cilindres de fusta de 5 centimetres de llarg, separats regularment entre ells. Aquesta graella s'ubica a una alçada d'entre els noranta centímetres i els cent-seixanta centímetres respecte el paviment i va de costat a costat del plafó. De cada meitat d'aquesta, en sorgeixen els cilindres amb els productes alimentaris penjats d'ells. A la part superior del plafó, en un rètol exempt, s'hi anuncia dues afirmacions, una a la meitat dreta i una a la meitat esquerra, coincidint geomètricament amb les dues meitats del plafó.
Cad 

 

Opcions de resposta

Panell 1. Prestatgeria.
L'opció esquerra correspon a l'afirmació "Mai he tingut sensació de por en l'espai públic." 
L'opció dreta correspon a l'afirmació  "Algun cop he tingut sensació de por en l'espai públic."

Panell 2. Tauler de fusta amb escuradents extraibles.
L'opció esquerra correspon a l'afirmació "He hagut de fer renúncies o he sentit pressió pel fet de voler maternar."
L'opció dreta correspon a l'afirmació "No he hagut de fer renúncies o he sentit pressió pel fet de voler maternar."

Panell 3. Tauler de fusta amb elements penjats.
L'opció esquerra correspon a l'afirmació "He viscut alguna situació de violència física, psicològica, sexual, obstètrica, econòmica, digital, de segon ordre o vicària."
L'opció dreta correspon a l'afirmació  "Mai he viscut una situació de violència física, psicològica, sexual, obstètrica, econòmica, digital, de segon ordre o vicària."

Panell 4. Prestatgeria.
L'opció esquerra correspon a l'afirmació "Sento que tinc més dificultats que els meus companys que no són dones, per accedir a les mateixes oportunitats laborals."
L'opció dreta correspon a l'afirmació ”Sento que no tinc més dificultats que els meus companys que no són dones, per accedir a les mateixes oportunitats laborals."

Panell 5. Tauler de fusta amb escuradents extraibles.
L'opció esquerra correspon a l'afirmació “Em sento segura amb el meu aspecte.”
L'opció dreta correspon a l'afirmació “No em sento segura amb el meu aspecte.”

Panell 6. Tauler de fusta amb elements penjats.
L'opció esquerra correspon a l'afirmació “Sento que, en el meu entorn, la responsabilitat de cuidar les persones i fer tasques domèstiques recau en les dones.”
L'opció dreta correspon a l'afirmació “Sento que, en el meu entorn, la responsabilitat de cuidar les persones i fer tasques domèstiques no recau només en les dones.”

Al·lèrgens

Panell 1.
Opció esquerra. Orellana. Albrecoc deshidratat. Fructosa.Opció dreta. 
Opció dreta. Ametlla garrapinyada. Fruits secs.

Panell 2.
Opció esquerra. Gra de raïm verd amb menta. Fructosa.
Opció dreta. Gra de raïm negre amb menta. Fructosa.

Panell 3.
Opció esquerra. Formatge amb pretzel. Lactis.

Opció dreta. Formatge amb pretzel. Lactis.

Panell 4.
Opció esquerra. Carquinyoli.
Fruits secs. Gluten. Ou.
Opció dreta. Cruixent amb coco. Traces de Fruits secs. Gluten. Ou. Fructosa.

Panell 5.
Opció esquerra. Trufa embolicada amb paper blanc. Lactis. Traces de fruits secs.

Opció dreta. Trufa. Làctics. Traces de fruits secs.

Panell 6.
Opció esquerra. Ulleres dolces amb xocolata. Gluten. Ou. Traces de fruits secs.
Opció dreta. Ulleres dolces. Gluten. Ou. Traces de fruits secs.