La Clau de la Clau

Durant uns mesos, el compositor Josep Maria Mestres Quadreny, ha permés endinsar-nos en el seu món compositiu d’una manera molt propera i amb una entrega totalment admirable. N’estem profundament agraïts.

 

Hem estudiat les seves obres, el seu material sonor, i visual, la connexió amb Joan Brossa i altres autors, la interacció entre disciplines artístiques, el tractament dels objectes, accions i moviment com a material compositiu, la recerca de noves relacions amb el públic, el tractament de l’aleatorietat, i conceptes oberts com la durada, el tempo o la forma, el moviment i l’acció tractats com a elements musicals.
 

El resultat de la investigació es presenta en format de performance multi disciplinar (músics, ballarins, actors i artistes visuals) amb material sonor, accions escèniques i tractament del moviment, combinant el material del compositor amb material propi creat en viu a través de la improvisació dirigida.