The Laboratory

Concepció i organització del seminari professional entorn a la creació escenogràfica en relació al territori.

Jutament amb l'escenògraf sirià resident a Noruega Liam Alzafari i la Akademi For Scenekunst – Høgskolen i Østfold continueeeeeeeee

Disseny gràfic La casa per la teulada